SAP Business One Cloud

Sự ra đời của Cloud ERP (Saas): sự thay đổi cách quản lý doanh nghiệp

Cloud ERP Saas

Trong thời đại của sự kết nối liên tục và phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, Cloud ERP (Enterprise Resource Planning) là phần mềm ERP dạng dịch vụ (Saas) đã nhanh chóng trở thành một trong những cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả và linh hoạt. Sự ra đời của Cloud […]