SAP Business One Cloud

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HỢP NHẤT HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Bộ máy doanh nghiệp vận hành thống nhất và hiệu quả trên một nền tảng duy nhất

Bảng giá

GÓI GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Phù hợp với tất cả mô hình doanh nghiệp: Mới - Nhỏ - Vừa

Starter

VND/Tháng

1,500,000
 • IFRS tương sẵn thích
 • SAP HANA 2.0
 • Dashboard Analytics
 • Big Data
 • Truy cập mọi lúc mọi nơi
 • MS. Office Integration
 • Lưu trữ không giới hạn
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Sao lưu hằng ngày
 • E-Learning và Exam Miễn phí
 • Cộng đồng hỗ trợ

Enterprise

VND/Tháng

3,000,000
 • IFRS tương sẵn thích
 • SAP HANA 2.0
 • Dashboard Analytics
 • Big Data
 • Truy cập mọi lúc mọi nơi
 • MS. Office Integration
 • Lưu trữ không giới hạn
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Sao lưu hằng ngày
 • E-Learning và Exam Miễn phí
 • Cộng đồng hỗ trợ

Advanced

VND/Tháng

Liên hệ ngay
 • IFRS tương sẵn thích
 • SAP HANA 2.0
 • Dashboard Analytics
 • Big Data
 • Truy cập mọi lúc mọi nơi
 • MS. Office Integration
 • Lưu trữ không giới hạn
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Sao lưu hằng ngày
 • E-Learning và Exam Miễn phí
 • Cộng đồng hỗ trợ

So sánh các gói giải pháp

Please install and activate TablePress plugin to work this widget.

Nhận tư vấn miễn phí để có ngay báo giá