SAP Business One Cloud

Dịch vụ
Tư vấn Lựa chọn giải pháp

Lợi ích của dịch vụ

Để trợ giúp cho khách hàng đưa ra quyết định mua và sử dụng phần mềm phù hợp với những điều kiện về quy mô tổ chức, qui trình hoạt động, phương thức quản lý, lĩnh vực hoạt động, trình độ nhân sự, thời gian thực hiện, cơ sở hạ tầng… Tư vấn viên của chúng tôi sẽ giúp bạn xác định được:

 • Những phân hệ cần thiết và phù hợp với giai đoạn phát triển hiện tại và tương lai.
 • Số lượng Người dùng hệ thống ERP tối ưu cho từng phân hệ.
 • Gói sản phẩm SaaS – Cloud ERP đáp ứng với các nhu cầu trên.
 • Các giải pháp phụ trợ bổ sung như là: E-invoices, VAS,…
 • Hoàn toàn Miễn Phí

Lộ trình tư vấn

(hình bên dưới)

Liên lạc với khách hàng

 Nội dung cơ bản bao gồm:

 • Liên lạc trao đổi trực tiếp với khách hàng qua điện thoại nắm bắt nhu cầu tổng quát của khách hàng về lĩnh vực ngành nghề, nhu cầu về phần mềm (quản lý kế toán, quản lý vật tư, quản lý nhân sự, ERP…).
 • Chuẩn bị nội dung cơ bản cho buổi làm việc.
 • Bố trí nhân lực phù hợp tham gia buổi làm việc.
 • Hẹn thời gian gặp và làm việc với khách hàng.

Giới thiệu sản phẩm và khảo sát yêu cầu với khách hàng

Nội dung cơ bản bao gồm:

 • Gặp trực tiếp khách hàng (tại trụ sở của khách hàng hoặc trụ sở làm việc của BRAVO) trao đổi trực tiếp các yêu cầu về quy trình xử lý nghiệp vụ và hệ thống quản lý của khách hàng.
 • Giới thiệu cơ bản về sản phẩm: Các tính năng, phân hệ, cách thức quản lý dữ liệu… trên phần mềm.
 • Ghi nhận và đưa ra một số các giải pháp cơ bản để xử lý các yêu cầu của khách hàng trên phần mềm.
 • Xác nhận và ghi chú tổng quát các thông tin và yêu cầu chính của khách hàng.

Lập tài liệu kỹ thuật và tư vấn giải pháp cho khách hàng

Nội dung cơ bản bao gồm:

 • Thống kê và phân tích các yêu cầu quản lý và đưa các giải pháp xử lý các bài toán đã thống nhất với khách hàng (kinh doanh kết hợp với bộ phận tư vấn kỹ thuật của BRAVO để làm việc này).
 • Viết và trình bày hồ sơ tài liệu các giải pháp sẽ thực hiện ứng dụng cho khách hàng.
 • Chuyển giao cho cán bộ có trách nhiệm phê duyệt giải pháp cho khách hàng.
 • Thuyết trình giải pháp của BRAVO cho khách hàng (trường hợp khách hàng yêu cầu).

Lập báo giá và kế hoạch thực hiện triển khai cho khách hàng

Nội dung cơ bản bao gồm:

 • Kinh doanh và tư vấn kỹ thuật của BRAVO đưa ra dự kiến thời gian cũng như phương án thực hiện triển khai giải pháp cho khách hàng.
 • Lập phương án triển khai và báo giá cho khách hàng.
 • Gửi tài liệu “GIẢI PHÁP PHẦN MỀM” và “BÁO GIÁ” cũng như phương án chuyển giao giải pháp cho khách hàng.

Thương thảo thống nhất lập hợp đồng với khách hàng

Nội dung cơ bản bao gồm:

 • Lập và thống nhất trao đổi các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng.
 • Chuyển hợp đồng cho khách hàng xem xét và cùng tiến hành thương thảo ký kết “HỢP ĐỒNG KINH TẾ”.

Gặp gỡ với chuyên gia tư vấn

Chúng tôi có một đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm để cung cấp cho bạn những tư vấn phù hợp nhất. Nếu bạn muốn khám phá thêm về chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, hãy đặt lịch hẹn ngay hôm nay và trở thành đối tác quý giá trong của cộng đồng chúng tôi.