SAP Business One Cloud

SAP Business One

Tất cả các phân hệ hoạt động cùng nhau để cung cấp
khả năng hiển thị dữ liệu doanh nghiệp theo thời gian thực.

Hệ thống đơn nhất đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

Không giống như các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp khác, SAP Business One bao gồm các phân hệ quản lý kinh doanh thiết yếu. Các phân hệ tài chính, bán hàng, mua hàng, hàng tồn kho, sản xuất, dịch vụ và quản lý dự án phối hợp với nhau để cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực cho dữ liệu kinh doanh của bạn.

Việc tích hợp dữ liệu này trong một hệ thống thay vì nhiều hệ thống hoặc các bảng tính rời rạc giúp loại bỏ việc nhập dữ liệu trùng lặp, chi phí và các lỗi liên quan.

Kế toán và Tài chính

Quản lý sổ kế toán, bút toán hạch toán, ngân sách, các khoản phải trả và phải thu

Tự động hóa phát sinh các bút toán hạch toán theo thời gian thực khi các giao dịch có liên quan xảy ra

Ngưởi dùng có khả năng tạo các báo cáo tài chính: chẳng hạn như lãi lỗ, dòng tiền, bảng cân đối kế toán và báo cáo cân đối số phát sinh

Quản lý hàng tồn kho

Quản lý tất cả thông tin về tất cả các hàng hóa và vật tư

Thực hiện kiểm đếm hàng tồn kho, theo dõi xuất nhập hàng tồn kho của nhiều kho hàng theo thời gian thực

Cập nhật các thông tin về độ khả dụng của hàng hóa và cung cấp thông tin định giá hàng tồn kho theo thời gian thực

Hỗ trợ quá trình soạn hàng và đóng gói

Quản lý quan hệ khách hàng và bán hàng

Theo dõi các cơ hội và hoạt động bán hàng từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi chốt đơn hàng cuối cùng

Quản lý bảng giá hàng hóa dịch vụ

Tạo báo giá, đơn đặt hàng, phiếu giao hàng và hóa đơn bán hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý tất cả thông tin nhà cung cấp và có lịch sử giao dịch với nhà cung cấp

Tạo đơn yêu cầu mua hàng, báo giá của nhà cung cấp, đơn đặt hàng, nhập kho, hóa đơn mua hàng

So sánh báo giá mua hàng để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp

Quản lý sản xuất

Quản lý bộ định mức sản xuất

Quản lý nguồn lực sản xuất

Tự động tạo các lệnh sản xuất để bổ sung cho hàng tồn kho dựa vào kết quả cân đối nhu cầu hàng hóa vật tư (MRP)

Quản trị và Tùy biến hệ thống

Các thông tin cảnh báo, phê duyệt chứng từ đối với các sự kiện xảy ra trong hệ thống, giúp người dùng nắm bắt thông tin kịp thời

Tùy chỉnh dễ dàng với việc thêm các trường, bảng, biểu mẫu và báo cáo phục vụ nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp

Bộ công cụ phát triển phần mềm và các tiện ích bổ sung của hệ sinh thái SAP Business One đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng ngành nghề

Báo cáo phân tích

Các báo cáo theo thời gian thực giúp nắm bắt thông tin của tất cả hoạt động kinh doanh

Báo cáo phân tích dạng dashboard, KPI cơ bản và nâng cao được nhúng sẵn trong hệ thống với khả năng hiển thị thông tin cốt lõi tình hình của doanh nghiệp theo thời gian thực

Quản lý dịch vụ

Quản lý hợp đồng dịch vụ

Quản lý ghi nhận và hỗ trợ dịch vụ

Bộ kiến thức giải pháp về các vấn đề và cách giải quyết để tối ưu hoạt động hỗ trợ khách hàng

Quản lý dự án

Quản lý các nhiệm vụ, cột mốc, giai đoạn và vấn đề của dự án

Theo dõi và phân tích chi phí ước tính và chi phí thực tế của dự án

Xem và cập nhật dự án bằng biểu đồ Gantt