SAP Business One Cloud

SAP Business One

Với hệ sinh thái không ngừng mở rộng, hơn 500 giải pháp mở rộng
đã được phát triển bởi các đối tác phát triển phần mềm trên toàn thế giới.
SAP Business One đủ khả năng đáp ứng nhu cầu mở rộng của doanh nghiệp trong tương lai.

Các ưu điểm

Chọn mua giải pháp sẵn có để tiết kiệm thời gian phát triển

Quá trình cài đặt và sử dụng nhanh chóng

Tính ổn định cao

Một vài giải pháp tiêu biểu

Giải pháp lập kế hoạch và điều độ sản xuất (Manufacturing)

Giải pháp ứng dụng mã vạch trong hoạt động xuất nhập kho (Barcode)

Giải pháp quản lý hệ thống kho (WMS)

Giải pháp hợp nhất báo cáo cho tập đoàn (Consolidation)

Giải pháp CRM cho Outlook

Giải pháp quản lý và bảo trì thiết bị (Maintenance)

Giải pháp gia tăng các tiện ích: kiểm soát dữ liệu, tô màu cho giao diện, báo cáo bổ sung,...