SAP Business One Cloud

SAP Business One

Khả năng mở rộng hệ thống với việc trang bị bộ công cụ phát triển phần mềm
không những trao quyền mở rộng cho đối tác triển khai
mà còn với bất kỳ lập trình viên có khả năng

Khả năng mở rộng không giới hạn

Phát triển các chức năng đáp ứng các yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp