SAP Business One Cloud

Yêu cầu báo giá chi tiết gói Advance

  Họ tên*

  Số điện thoại*

  Tên công ty*

  Ngành nghề *

  Tích hợp với hệ thống (giữ phím Ctrl + click để chọn nhiều giá trị)*

  Số lượng Professional License (tối thiểu 1 license)*

  Số lượng Limited License*

  Chọn dịch vụ đào tạo sử dụng của Smartis*

  Không

  Các yêu cầu bổ sung khác