SAP Business One Cloud

Vui lòng cung cấp thông tin để chúng tôi
Tư vấn trực tiếp và tiến hành khởi tạo và cấu hình hệ thống phù hợp với nhu cầu dùng thử của quý công ty

  Họ tên*

  Số điện thoại*

  Tên công ty*

  Ngành nghề *

  Quy trình quan tâm (giữ phím Ctrl + nhấp chuột để chọn nhiều giá trị)*

  Số lượng người dùng thử*

  Các yêu cầu khác cần dùng thử