SAP Business One Cloud

Yêu cầu báo giá chi tiết gói Standard

  Họ tên*

  Số điện thoại*

  Tên công ty*

  Ngành nghề*

  Số lượng Professional License (tối thiểu 1 license)*

  Số lượng Limited License*

  Thời gian sử dụng*

  Chọn dịch vụ đào tạo sử dụng của Smartis*

  Không

  Các yêu cầu bổ sung khác