SAP Business One Cloud

Ngành bán lẻ

Giải pháp SAP Business One kết hợp với SAP Customer Checkout
giúp quản lý tất cả các quy trình tiêu chuẩn của công ty trong lĩnh vực phân phối bán lẻ,
từ quản lý bảng giá, chiết khấu, chương trình khuyến mãi, dán nhãn và tích hợp
với hệ thống lưu trữ thông minh đến quản lý tài liệu kế toán và hậu cần nâng cao.

SAP Customer Checkout

Giải pháp SAP Customer Checkout là ứng dụng điểm bán hàng (POS) hoàn chỉnh để quản lý hoạt động bán hàng tại điểm bán: đơn hàng, hóa đơn, phiếu giảm giá (voucher),… Công cụ này được phát triển bởi SAP, cho phép ứng dụng có thể hoạt động trực tuyến (online) hoặc ngoại tuyến (offline).