SAP Business One Cloud

Ngành dịch vụ

SAP Business One giúp kiểm soát và quản lý tất cả các quy trình kinh doanh
của công ty dịch vụ trong một giải pháp duy nhất đồng thời cải thiện doanh số bán hàng
và sự hài lòng của khách hàng.

Quản lý cơ hội kinh doanh

SAP Business One bao gồm tất cả các tính năng mà bất kỳ công ty dịch vụ nào cũng cần để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng và do đó, tăng doanh số bán hàng.

Quản lý dịch vụ

Doanh nghiệp có thể cần quản lý các hoạt động dịch vụ sau bán hàng với các thông tin chăm sóc và hỗ trợ khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Ngoài ra, với ứng dụng dành cho thiết bị di động, hệ thống có khả năng hiển thị theo thời gian thực khi các đội ngũ kỹ thuật tiến hành xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hành, bảo trì sản phẩm.