SAP Business One Cloud

Ngành thực phẩm & đồ uống

Triển khai giải pháp ERP trong doanh nghiệp thực phẩm của bạn
để đạt được quản lý chuỗi cung ứng và hàng tồn kho hiệu quả truy xuất nguồn gốc tốt hơn,
truy cập thông tin kinh doanh theo thời gian thực và
khả năng hiển thị tốt hơn thông qua báo cáo và phân tích linh hoạt.

Kiểm soát thời gian thực hàng tồn kho thực phẩm và đồ uống trong kho

Doanh nghiệp sẽ có các công cụ để nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định sáng suốt và nhanh chóng, giảm mức tồn kho tổng thể mà không phải hy sinh khả năng đáp ứng khách hàng của doanh nghiệp.

Cải thiện mối quan hệ với khách hàng trong ngành thực phẩm & đồ uống

Với giải pháp SAP Business One, doanh nghiệp có thể truy cập thông tin theo thời gian thực về khách hàng, bán hàng, hàng tồn kho và các quy trình kinh doanh quan trọng nhằm tối đa hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng