SAP Business One Cloud

Ngành thương mại & phân phối

Các công ty phân phối có nhu cầu cụ thể để kiểm soát tất cả số lượng hàng tồn kho,
kho hàng và khả năng đáp ứng các đơn hàng. Vì vậy chúng tôi cung cấp SAP Business One
để đáp ứng hoàn toàn nhu cầu trên cho doanh nghiệp sử dụng
nhằm tối ưu hoạt động kinh doanh.

Quản lý hàng tồn kho

 

Các chức năng từ nhập xuất kho, soạn hàng và đóng gói, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ghi nhãn và tích hợp với hệ thống mã vạch cho đến quản lý tài liệu kế toán giúp doanh nghiệp quản lý dễ dàng thông qua các báo cáo hiển thị theo thời gian thực.

Hỗ trợ tích hợp quét mã vạch

Thao tác giao dịch bằng thiết bị quét mã vạch giúp việc nhập liệu chính xác và gia tăng hiệu quả của công tác quản lý hàng tồn kho.

Số liệu phản ánh tồn kho hiện có chính xác giúp cải thiện khả năng đáp ứng đơn hàng.