SAP Business One Cloud

Lãng phí 1: Sản xuất thừa

Sản xuất thừa là lãng phí phổ biến và tốn kém nhất trong quá trình sản xuất. Nó xảy ra khi bạn sản xuất nhiều hơn những gì khách hàng cần hoặc muốn, hoặc khi bạn sản xuất quá sớm hoặc quá nhanh. Sản xuất thừa dẫn đến tồn kho quá mức, chi phí lưu kho, sai sót, lỗi thời và giảm tính linh hoạt. Để loại bỏ tình trạng sản xuất thừa, bạn cần điều chỉnh hoạt động sản xuất của mình cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng, sử dụng các kỹ thuật như hệ thống kéo, thẻ báo, đúng thời điểm và giảm quy mô lô.

Giải pháp: các ERP hiện đại ngày nay SAP B1 đã và đang tối ưu và giảm thiểu tối đa tình trạng này.

Lãng phí 2: Chờ đợi

Chờ đợi là sự lãng phí thời gian và tài nguyên xảy ra khi một quy trình hoặc hoạt động không hoạt động hoặc bị trì hoãn vì một quy trình hoặc hoạt động khác. Việc chờ đợi có thể là kết quả của việc lập kế hoạch, lập kế hoạch, phối hợp, liên lạc hoặc hỏng hóc thiết bị kém. Việc chờ đợi làm giảm thông lượng, năng suất và khả năng phản hồi của hệ thống sản xuất của bạn. Để loại bỏ tình trạng chờ đợi, bạn cần tối ưu hóa quy trình của mình, loại bỏ tắc nghẽn, cân bằng khối lượng công việc, đồng bộ hóa các hoạt động và thực hiện bảo trì phòng ngừa.

Lãng phí 3: Vận chuyển nguyên liệu

xem thêm