SAP Business One Cloud

Dù bạn là chủ doanh nghiệp hay đang nắm bộ phận xử lý các hoạt động sản xuất thì cũng không nên bỏ qua SAP Business One cho sản xuất. Nó có tất cả các tính năng và chức năng cần thiết để hợp lý hóa các quy trình khác nhau một cách hiệu quả hơn. Tất cả trong một, SAP Business One cho sản xuất có thể hỗ trợ bạn giám sát và quản lý kế toán, bán hàng và các hoạt động khác.

SAP Business One cho sản xuất được thiết kế đặc biệt cho các ngành công nghiệp vừa và nhỏ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua các tính năng và chức năng chính của nó với những lợi ích chính. Chúng tôi cũng sẽ đi sâu vào các cân nhắc triển khai cho SAP Business One cho sản xuất bằng một số ví dụ thực tế. Trước khi tiếp tục, chúng ta có một số sự thật thú vị.

Xem thêm tại