SAP Business One Cloud

Tình huống: Khi bạn gặp phải lỗi sau đây khi đang Preview 1 Layout trên SAP B1

Invalid report file path

1699431357358

Ghi nhận lỗi trên SAP note:

SAP Refer Note: 3151730
SAP Refer Note: 3307252
Phiên bản gặp phải: SAP Business One 10.0 FP2208 hoặc cao hơn cho cả MSSQL và HANA

Và sau đây là 2 cách xử lý mà bạn có thể áp dụng để khắc phục sự cố này:

Cách 1: SAP: 3151730

Thiết kế hệ thống giới hạn số lượng các Layout Crystal Reports có thể được Preview hoặc Print: là 74 files trong thư mục TEMP. Hệ thống sẽ ngừng cho phép bạn xem trước hoặc in thêm các tệp báo cáo tinh thể nếu có hơn 74 files.

Cách giải quyết:

1. Thoát hoàn toàn SAP client và đăng nhập lại. Hệ thống sẽ tự xóa các tập tin tạm trong thư mục TEMP.

2. Mở thư mục TEMP (gõ %TMP% trong RUN) và xóa các tệp tương tự như ví dụ trên theo cách thủ công.

Cách 2: SAP: 3307252

Cách giải quyết:

1. Untick the checkbox Print SAP Business One Generation Message for Crystal Reports from Administration → System Initialization → Print Preferences → General tab.
2. Đóng SAP Business One client.
3. Đến thư mục %tmp% and remove all rpt files.
4. Đăng nhập lại SAP client và thử in/Preview.

Và đó là một số chia sẻ của chúng tôi đến các bạn, theo dõi thường xuyên để nhận được kiến thức hữu ích tiếp theo.


Tài nguyên khác để gia tăng kiến thức và hiểu biết của bạn về hệ thống ERP SAP Business One

SMARTIS – HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ERP SAP BUSINESS ONE

🌐 Website: www.smartis.com.vn/www.cloud.smartis.com.vn
📧 Email: info@smartis.com.vn
🏢 Văn phòng tại: 116 Đề Thám, Quận 1, TP.HCM.
☎️ Hotline: 076 383 8090