SAP Business One Cloud

Trường hợp:

Khi người dùng cần xuất kho giao hàng có Batch trong SAP Business One, mặc dù số lượng tồn kho (Stock on hand) vẫn đủ, nhưng một số Batch đã được phân bổ cho các chứng từ (Sales Orders…) khác dẫn đến người dùng không thể hoàn tất xuất kho cho chứng từ hiện tại.

Ví dụ: Mặt hàng A tồn kho khả dụng là 10 cái (Batch A: 5 , Batch B: 5). Tuy nhiên đã được phân bổ cho các Sales Orders khác là 5 cái (Batch A). Thì khi bạn cần làm Xuất kho 7 cái, sẽ không đủ Stock cho mặt hàng đó.

Giải pháp:

Đầu tiên bạn sẽ tìm đến các chứng từ đã được phân bổ Batch, và khi tìm được bạn cần thu hồi lại các Batch đã được phân bổ cho phù hợp với số lượng dự kiến xuất (ưu tiên hơn)

Bước 1: Tìm các chứng từ đã được phân bổ Batch: Khi bạn đang thao tác trên chứng từ Sales Orders hoặc Delivery hoặc Goods Issue. Sau khi chọn sản phầm và số lượng thực xuất, bước tiếp là vào màn hình Batch để chọn các Batch cần xuất:

  • Trong cửa sổ Batch/Serial Number Selection: nhấn biểu tượng Form Settings >>> chọn tùy chọn Available Batches/Serials và nhấn OK, sau đó nhấp chọn Visible của trường First Allocated Document và xác nhận bằng nút OK
  • Cột thông tin First Allocated Document sẽ xuất hiện trong khu vực Available Batches/Serials, cột này sẽ hiển thị các chứng từ đã được phân bổ với Batch/Serial có liên quan.
    • Trường hợp chỉ có 1 chứng từ thì khi nhấp vào biểu tượng Drilldown, hệ thống sẽ mở chứng từ đó.
    • Trường hợp có nhiều chứng từ thì khi nhấp vào biểu tượng Drilldown, hệ thống sẽ mở thêm cửa sổ có chứa danh sách các chứng từ có liên quan. 

Bước 2: Sau khi đã tìm được các chứng từ “được phân bổ” thì bạn bấm mũi tên vàng để mở các chứng từ đó lên và thực hiện thu hồi như sau:

Thực hiện thu hồi các phân bổ (allocated) ở các chứng từ khác để ưu tiên xuất hàng cho chứng từ hiện hành.

Tìm đến các chứng từ đã được phân bổ, thao tác mở cửa sổ Batch/Serial Number Selection. Chọn Batch/Serial trong khu vực Selected Batches, sau đó nhấn nút < để xác nhận hủy số lượng đã phân bổ. Sau cùng, nhấn nút Update trên chứng từ.

Vậy là chỉ vài thao tác bạn đã giải quyết được vấn đề Batch và tồn kho khả dụng trong SAP Business One khi cần xuất hàng. Cám ơn bạn đã theo dõi.


Tài nguyên khác để gia tăng kiến thức và hiểu biết của bạn về hệ thống ERP SAP Business One

SMARTIS – HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ERP SAP BUSINESS ONE

🌐 Website: www.smartis.com.vn/www.cloud.smartis.com.vn
📧 Email: info@smartis.com.vn
🏢 Văn phòng tại: 116 Đề Thám, Quận 1, TP.HCM.
☎️ Hotline: 076 383 8090