SAP Business One Cloud

Dịch vụ
Tư vấn Lựa chọn giải pháp

Lợi ích của dịch vụ

Để trợ giúp cho khách hàng đưa ra quyết định mua và sử dụng phần mềm phù hợp với những điều kiện về quy mô tổ chức, qui trình hoạt động, phương thức quản lý, lĩnh vực hoạt động, trình độ nhân sự, thời gian thực hiện, cơ sở hạ tầng… Tư vấn viên của chúng tôi sẽ giúp bạn xác định được:

 • Những phân hệ cần thiết và phù hợp với giai đoạn phát triển hiện tại và tương lai.
 • Số lượng Người dùng hệ thống ERP tối ưu cho từng phân hệ.
 • Gói sản phẩm SaaS – Cloud ERP đáp ứng với các nhu cầu trên.
 • Các giải pháp phụ trợ bổ sung như là: E-invoices, VAS,…
 • Hoàn toàn Miễn Phí

Lộ trình tư vấn

Liên lạc và giới thiệu sản phẩm đồng thời khảo sát yêu cầu với khách hàng

 • Liên lạc trao đổi trực tiếp với khách hàng qua điện thoại nắm bắt nhu cầu tổng quát của khách hàng về lĩnh vực ngành nghề, nhu cầu của doanh nghiệp (quản lý mua hàng, quản lý kế toán, quản lý kho, quản lý sản xuất,…).
 • Trao đổi trực tiếp các yêu cầu về quy trình xử lý nghiệp vụ và hệ thống quản lý của khách hàng.
 • Giới thiệu cơ bản về giải pháp: Các tính năng, phân hệ, cách thức quản lý dữ liệu…
 • Ghi nhận và tư vấn một số các giải pháp cơ bản để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.
 • Xác nhận và ghi chú tổng quát các thông tin và yêu cầu chính của khách hàng. Từ đó làm cơ sở để thực hiện “Báo Giá” hoặc tiền đề cho các buổi trao đổi phía sau.

Lập báo giá và kế hoạch thực hiện triển khai cho khách hàng

 • Kinh doanh và tư vấn kỹ thuật đưa ra dự kiến thời gian cũng như phương án thực hiện triển khai giải pháp cho khách hàng.
 • Lập phương án triển khai và báo giá cho khách hàng.
 • Gửi “BÁO GIÁ” cho khách hàng.

Thương thảo hợp đồng

 • Lập và thống nhất trao đổi các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng.
 • Chuyển hợp đồng cho khách hàng xem xét và cùng tiến hành ký kết.