SAP Business One Cloud

Xin chia sẻ đến mọi người 2 cách có thể kiểm tra được tồn kho khả dụng (Stock-onhand) trên hệ thống SAP Business One

Cách 1:

1. Mở giao diện Item Master Data của mặt hàng cần kiểm tra

2. Click chuột phải vào giao diện

3. Chọn Available to Promise

Chú giải:

In Stock: số lượng tồn kho

Ordered: số lượng đã đặt nhưng chờ nhà cung cấp giao / sản xuất chưa hoàn thành

Committed: số lượng đã hứa chờ giao cho khách hàng / xuất cho sản xuất

Available: số lượng khả dụng

Cách 2:

1. Tìm đến Inventory Reports >>> Inventory Status Report

2. Có thể chọn các tiêu chí lọc:

  • Mã mặt hàng (Code)
  • Mã kho hàng (Whs Code)
  • hoặc ẩn các mặt hàng không có số lượng tồn kho

3. Nhấn nút OK để chạy báo cáo

4. Trong cửa sổ báo cáo, chọn Available to Promise ở mục “Double-click row number to open following report”

5. Nhấp đôi chuột vào số thứ tự của dòng tương ứng với mặt hàng cần xem, hệ thống sẽ mở thêm cửa số báo cáo Inventory Status (Available to Promise)


Tài nguyên khác để gia tăng kiến thức và hiểu biết của bạn về hệ thống ERP SAP Business One

SMARTIS – HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ERP SAP BUSINESS ONE

🌐 Website: www.smartis.com.vn
📧 Email: info@smartis.com.vn
🏢 Văn phòng tại: 116 Đề Thám, Quận 1, TP.HCM.
☎️ Hotline: 076 383 8090

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *