SAP Business One Cloud

8 lời khuyên để triển khai ERP thành công

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) mô tả phần mềm quản lý doanh nghiệp cung cấp cho tổ chức của bạn các tài nguyên cần thiết để tự động hóa, tích hợp và hợp lý hóa các quy trình cốt lõi của tổ chức. Hệ thống ERP đơn giản hóa các hoạt […]

Hiện có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường đang trình bày sai lệch về thực tế về các kế hoạch của SAP Business One cũng như tương lai của giải pháp, vì vậy điều quan trọng là phải xác nhận rõ ràng. SAP Business One tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu […]

10 Website SAP mà bạn cần nên biết

Các chuyên gia tư vấn SAP và người dùng nên duy trì thông tin với những cập nhật mới nhất trong hệ sinh thái SAP. Dưới đây là 10 trang web của SAP quan trọng mà có thể hữu dụng với bạn: 🌍SAP Official Website (SAP.com): Trang web chính thức của SAP là nguồn cung […]

Tại sao đây là thời điểm cho Cloud ERP

Bạn đã sử dụng phần mềm QuickBooks hoặc sản phẩm tương tự để tự động hóa chức năng kế toán và tạo ra báo cáo tài chính cơ bản cho doanh nghiệp nhỏ của mình. Vậy, điều gì không ổn? Mọi thứ dường như không hoạt động tốt. Mất quá nhiều thời gian để có […]

Invalid report file path – Khi preview Layout bằng Crystal Report

Tình huống: Khi bạn gặp phải lỗi sau đây khi đang Preview 1 Layout trên SAP B1 Invalid report file path Ghi nhận lỗi trên SAP note: SAP Refer Note: 3151730SAP Refer Note: 3307252Phiên bản gặp phải: SAP Business One 10.0 FP2208 hoặc cao hơn cho cả MSSQL và HANA Và sau đây là 2 […]