SAP Business One Cloud

10 Website SAP mà bạn cần nên biết

Các chuyên gia tư vấn SAP và người dùng nên duy trì thông tin với những cập nhật mới nhất trong hệ sinh thái SAP. Dưới đây là 10 trang web của SAP quan trọng mà có thể hữu dụng với bạn: 🌍SAP Official Website (SAP.com): Trang web chính thức của SAP là nguồn cung […]

Invalid report file path – Khi preview Layout bằng Crystal Report

Tình huống: Khi bạn gặp phải lỗi sau đây khi đang Preview 1 Layout trên SAP B1 Invalid report file path Ghi nhận lỗi trên SAP note: SAP Refer Note: 3151730SAP Refer Note: 3307252Phiên bản gặp phải: SAP Business One 10.0 FP2208 hoặc cao hơn cho cả MSSQL và HANA Và sau đây là 2 […]

Phân luồng hạch toán kế toán trong mua hàng SAP B1

Trong quy trình mua hàng SAP B1, các chứng từ thường bao gồm: Purchase Order (đơn hàng mua), Goods Receipt PO (phiếu nhập kho), AP Invoice (hóa đơn mua hàng).  Các giao dịch mua hàng SAP B1 phát sinh sẽ ảnh hưởng đến thông tin tồn kho và các hạch toán kế toán trong hệ […]

Kiểm tra tồn kho khả dụng của hàng hóa trên SAP Business One

Xin chia sẻ đến mọi người 2 cách có thể kiểm tra được tồn kho khả dụng (Stock-onhand) trên hệ thống SAP Business One Cách 1: 1. Mở giao diện Item Master Data của mặt hàng cần kiểm tra 2. Click chuột phải vào giao diện 3. Chọn Available to Promise Chú giải: In Stock: […]

Cách sử dụng chức năng MRP trong hệ thống SAP Business One

Được viết tắt từ Material Requirements Planning, là Hoạch định nhu cầu vật tư. Hiểu nôm na chức năng MRP SAP Business One giúp tính toán, cân đối nhu cầu vật tư để cung cấp đủ lượng hàng hóa, vật tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy dựa trên […]